Bansträckning KANONLOPPET 10 mil

Depå 1: Ryd

Depå 2: Ryd

Depå 3: Ringamåla