Bansträckning KANONLOPPET 15 mil

Depå 1: Ryd

Depå 2: Torne

Depå 3: Ryd

Depå 4: Ringamåla