Bansträckning KANONLOPPET 6 mil

Depå 1: Hovmanbygd

Depå 2: Ringamåla