KANONLOPPET

Kanonloppet är ett motionslopp på cykel som körs längs Mörrumsåns vackra nejder varje vår i lövsprickningstiden. Loppet körs i år för 20:e gången och omfattar som vanligt fyra olika sträckor, 3 mil, 6 mil, 10 mil eller 15 mil, för att tillgodose alla motionsnivåer. De båda längsta sträckorna får väl ses som chansen till en riktig genomkörare för hurtiga Vätternrundecyklister. Startplats är Norrevångshallen i Mörrum för samtliga sträckor.

Längs Mörrumsån har människor färdats och fraktat gods i flera tusen år. Stenyxor, tjära, pottaska, sjömalm, oxar mm. mm. Under 1600-talet blev sträckan en riktig kanonled. Inte långt från den nordligaste delen av den långa banan ligger Huseby Bruk, som då var Sveriges största kanonexportör. Därifrån transporterades kanoner och kanonkulor ner till hamnarna i Pukavik och Bodekull (senare Karlshamn) för vidare transport till bl.a. den svenska armén i Tyskland.

Det nya Kanonloppet går fredligt fram i en historisk och naturskön miljö. Förhoppningen är att så många som möjligt ska få tillfälle att se alla dessa vackra smultronställen samt kultur- och industriminnen som finns längs vägen. Detta är också något som vi från arrangörshåll fått höra från tidigare års cyklister. Flertalet har vid målgång sagt att detta är dom absolut vackraste vägarna dom kört något motionslopp på. Då kan påpekas att många av de sadelryttare som kört de längsta distanserna verkligen trampat runt på många platser i vårt land.

Så pumpa däcken och håll ögonen öppna, tag med så många kompisar Ni hittar, och upplev ett stycke underbar blekingsk och småländsk natur.