KANONLOPPET 2019

Kanonloppet kommer i år att köras för tjugoförsta gången

Söndagen den 12/5 2019.

Alla motionärer, entusiaster och cykelvänner hälsas välkomna!